Sedona

Behandlinger - Sedona


Vi forbinder ofte vores følelser og adfærd med noget, vi ikke kan ændre. Man kan føle sig tynget af følelser og kan ikke se en mulighed for at ændre en uhensigtsmæssig adfærd.


Med Sedona ved Meulengracht-metoden er det ofte muligt med en meget enkel teknik at ”slippe” energikrævende og tyngende mønstre, eller frigøre indgroede tanker, følelser eller adfærd.


Det vigtigste i denne metode er, at du selv oplever, at du har kontrollen og til enhver tid kan benytte denne enkle teknik.


Det er nemt at lære at bruge metoden. Når du bruger metoden i din hverdag, vil du efterfølgende være i stand til at se lysere på tingene, få større indsigt, slippe negative følelser samt øge din kreativitet.


Ved at bruge Sedona i forbindelse med en behandling, kan man slippe af med mange gener både på det fysiske og psykiske plan og som terapeut har jeg oplevet bemærkelses værdige resultater hos mine klienter. Sedona kan også bruges som en ikke-berørings behandling, hvor klient og terapeut kun snakker sammen. Sedona er en særlig form for KS terapi.

Nedenstående lille øvelse illustrerer hvad det betyder at ”slippe”


Kuglepennen

Tag en kuglepen - eller en anden lille genstand -  i din hånd, som du vil være villig til at slippe uden større eftertanke.

Hold nu genstanden frem foran dig og hold godt rigtigt fast.


Forestil dig nu - at det er en af dine begrænsende følelser, og din hånd repræsenterer din bevidsthed.


Åben nu hånden - og rul genstanden rundt i hånden. Bemærk at det er dig, der holder genstanden, og at den ikke er fastgjort til din hånd.

Det er det samme med dine følelser. Dine følelser er fastholdt til dig på samme måde, som genstanden er fastholdt til din hånd.


Slip nu genstanden du holder i din hånd!


Hvad skete der?

Du slap genstanden, og den faldt på gulvet. Var det specielt hårdt eller svært? Selvfølgelig ikke.

Det er, hvad der menes når vi siger ”at slippe”. Du kan gøre det samme, med hvilken som helst følelse som du i en given situation føler.


Se mere på siden "Links" under Institut Meulengracht.


Stranden